Duyurular
İTS, İlaç Takip Sistemi 02.12.2011 | Hastanelerin İlaç Takip Sistemi İşlemleri
Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan 31.12.2009 tarih ve 2009/84 ve 24.03.2011 tarih ve 2011/21 sayılı genelgelerimiz ve Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yayımlanan 27.04.2011 tarihli “2011/21 Sayılı Genelge ile İlgili Açıklama” duyurumuz ...
İTS, İlaç Takip Sistemi 01.12.2011 | 18.11.2011 Tarihli Eczane Stok Kayıtları ve Stok Zararının Karşılanacağı Deponun Belirlenmesi
Bakanlar kurulu tarafından 10.11.2011 tarih ve 28108 sayılı resmi gazete’de yayımlanan “Beşeri ilaçların fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında karar” ile eczanelerimiz tarafından İTS'ye stok bildirimleri yapılmıştır. 18.11...
İTS, İlaç Takip Sistemi 30.11.2011 | PTS XML Standardında Yapılan Değişiklik
PTS XML standardımızda gönderilen taşıyıcı ve ürün listelerinin tiplerinin belirtilmesini sağlayacak değişiklikler yapıldı. Paydaşlarımız bu değişikle beraber gönderim yaptıkları xml içerisinde belirttikleri ürün listelerinin tiplerini belirtebile...
İTS, İlaç Takip Sistemi 25.11.2011 | İTS Web Servisleri İçin SSL Sertifikası Yenilenmiştir.
İTS web servisleri için SSL Sertifikası yenilenmiştir. Web servislerimiz HTTPS protokolü üzerinden çağrılabilmektedir. Paydaşlarımıza önemle duyurulur.
İTS, İlaç Takip Sistemi 11.11.2011 | Eczane Stok Zararlarının Telafisi Hakkında
1- BAKANLAR KURULU TARAFINDAN 10.11.2011 TARİH VE 28108 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN “BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR” İLE BAZI İLAÇLARIN FİYATLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR...
İTS, İlaç Takip Sistemi 11.11.2011 | Bakanlar Kurulu Kararı İle Eczane Stok Zararlarının Telafisine İlişkin Uygulama Adımları
1- BAKANLAR KURULU TARAFINDAN 10.11.2011 TARİH VE 28108 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN “BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR” İLE BAZI İLAÇLARIN FİYATLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR...
İTS, İlaç Takip Sistemi 07.11.2011 | İTS Paydaşlarına Önemle Duyurulur
İlaç Takip Sisteminin alt yapısının ve yazılımının yeni sunucularına taşınması nedeniyle 05.11.2011 tarih ve saat 20:00'de başlayan çalışma DNS kayıtlarının güncellenmesinin ardından 07.11.2011 tarih ve saat 08:00'da tamamlanmıştır ve paydaşlarımı...
İTS, İlaç Takip Sistemi 02.11.2011 | İlaç Takip Sistemi Hizmet Kesintisi Hakkında
16 Mayıs 2010 tarihinden itibaren büyük bir özveri ile kesintisiz olarak kullanımınıza sunulan İlaç Takip Sisteminin, alt yapı ve yazılımını sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve FAZ 2 öncesi alt yapımızı güçlendirmek amacıyla yeni sunuculara ...
© 2013 TechN’arts. Tüm Hakları Saklıdır. TechN`arts: Teknoloji bir sanattır
Yasal Uyarı