Facebook Twitter Google Plus Linked In Youtube SlideShare Rss Feed

Terimler Sözlüğü

Sözcük Açıklama
Sarf
Sarf, ilacın biriminin hastaya verilmek üzere açılması işlemidir ve sarf edilen her ilaç İTS’ye bildirilmelidir. Hastaneler ve ilaç sarf eden merkezler kullandıkları ilaçlar için İTS’ye sarf bildirimi yapmakla mükelleftir....
SN
SN (Serial Number) - Seri Numarası: Üreticiler tarafından, her birim ilaç için ürün bazında tekil olarak belirlenen kayıt numarasıdır.
Sorgu
Ürünlerin belli özellikleri girilerek veritabanından çağrılması ve gözden geçirilmesi işlemine sorgu adı verilir.
SSCC
SSCC (Serial Shipping Container Code – Taşıma Birimi Numarası), GS1 tarafından taşıma ambalajları için tasarlanmış ve kuralları belirlenmiş bir kod sistemidir. Taşıma birimlerinin tek olarak tanımlanmasında kullanılmakla birlikte, taşıma birimleri...
© 2013 TechN’arts. Tüm Hakları Saklıdır. TechN`arts: Teknoloji bir sanattır
Yasal Uyarı