İTS Nedir?

Amaçlar

İlaç Takip sisteminin Amacı

İlaca erişim önemli olduğu kadar, ilaçların vatandaşa güvenilir bir biçimde ulaştırılması da önemlidir. Son yıllarda diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ilaç sahteciliğinden çok kupür sahteciliği ile ilgili çok sayıda şikâyet gündemdeydi. Ayrıca satılan bir ilacın tekrar satılamaması için uygulanan kupür kesme yöntemi ile ilaç birimleri açılmakta ve bu durum  ilaçların güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemekteydi.

Bu sebeplerle 2010 yılı Ocak ayından itibaren, öncelikle ilaca güvenli erişiminin sağlanmasını; ilaç kupürlerinin bilinmeyen adreslerde yeniden basılması, daha önce geri ödeme kurumlarına satılmış ilaçların ambalajlarından çıkarılıp yeni bir ambalaja konularak defalarca satılması vb. yolsuzlukların önlenmesini amaçlayan, ülke genelinde uygulanmak üzere kısa adı İTS olan İlaç Takip Sistemi projesi geliştirilip devreye alınmıştır.

İTS’nin asıl amacı, ilacın her birimine güvenle erişimin sağlanması ve bunun garanti altına alınmasıdır.  İTS ile piyasadaki tüm ilaçlar üretimden tüketime tüm aşamalarda bildirimlerle izlenir, Sağlık Bakanlığının takibi altına alınır ve herhangi bir sorun olduğunda geri çekme gibi işlemlerle duruma müdahale edilir. İlaçların takibi ve izlenebilirliği ile birlikte ayrıca;

  • Sahte ilaç satışının önüne geçilmesi,
  • Kaçak ilaç satışının önüne geçilmesi,
  • Yasadışı ilaç satışının önüne geçilmesi,
  • Kupür sahteciliğinin ortadan kaldırılması,
  • Akılcı ilaç kullanımı süreçlerinin desteklenmesi,
  • Piyasa kontrolü için ilaçlar hakkında veri sağlanması


hedeflenmiştir.

İTS mali konularda bilgi talep etmemektedir. İTS piyasadaki var olan parametreleri değiştirmemekte; ürünlerin iade veya takas edilmesini, mal fazlası uygulamaları ve diğer hiçbir ticari konuyu düzenlememekte ve değişiklik önermemektedir.

© 2013 TechN’arts. Tüm Hakları Saklıdır. TechN`arts: Teknoloji bir sanattır
Yasal Uyarı