Facebook Twitter Google Plus Linked In Youtube SlideShare Rss Feed

Terimler Sözlüğü

Sözcük Açıklama
Bağ
Bağ, sektörde kullanılan adıyla shrink, polimer plastik filmden üretilen bir ambalaj malzemesi ile, ürünlerin iki veya daha fazlasını bir arada tutmak için kullanılan ambalajlama şeklidir. Shrink ambalaj, ısı uygulandığında sardığı malzeme etrafın...
Bildirim
Gönderici tarafından yapılan veri aktarımına bildirim denir. Ürünlerin üretimden tüketime kadar gerçekleşen tüm hareket bilgilerinin paydaşlar tarafından İTS’ye aktarılması işlemidir. İTS paydaşlarının ürünlere ait gerekli bildirimleri yapmaları z...
BN
BN (Batch Number) - Parti Numarası: Üretimde, bir partinin diğer partilerden ayırt edilmesi için kullanılan kayıt numarasıdır.
Deaktivasyon
Deaktivasyon; hatalı üretilen veya miadı geçmis olduğu için imha edilmesi gereken ürünleri sistemden çıkarmak, bir sebeple ürünleri satılamaz hale getirmek, bir islemden dolayı sistemden çıkarılması istenen ürünler gibi, sistemdeki kaydın kapatılm...
Endpoint Adresi
Bir servis kullanıcılarının (client) o servise nasıl ulaşacağını belirleyen aracı adreslere endpoint adresi denir. Endpoint adresleri URL(link) şeklinde olurlar.
Farmakovijilans
Farmakovijilans; günlük klinik uygulamalardada ilaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve ger...
Faz 1
İlaç Takip Sistemi yapılanması itibariyle iki aşamadan oluşmaktadır. Tedarik zincirinin tüm kurallarını bir anda uygulamanın paydaşlara zorluk çıkaracağı düşüncesiyle sistemin iki kademeli bir geçişle uygulanmasına karar verilmiştir. Bu geçişler F...
Faz 2
İlaç Takip Sistemi yapılanması itibariyle iki aşamadan oluşmaktadır. Tedarik zincirinin tüm kurallarını bir anda uygulamanın paydaşlara zorluk çıkaracağı düşüncesiyle sistemin iki kademeli bir geçişle uygulanmasına karar verilmiştir. Bu geçişler F...
GLN
Küresel Yer Numarası (Global Location Number) kelimelerinin baş harflerinden oluşan GLN, barkod otoritesi GS1 tarafından verilmektedir. Global bir yer tanımlayıcısı olup, İTS üzerinde paydaşların lokasyon (yer) bilgisini dünya ölçeğinde tekil olar...
GS1
Ticaretin ulusal sınırları aşıp uluslararası boyutlara ulaşması, ürün taleplerinde dalgalanmaların artması, müşteri beklentilerinin yükselmesi tedarik zinciri verimliliğin artırılması için yeni çözümler üretilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Ticar...
© 2013 TechN’arts. Tüm Hakları Saklıdır. TechN`arts: Teknoloji bir sanattır
Yasal Uyarı