Makaleler

11.06.2012 | Paket Transfer Servisi (PTS)


İlaç Takip Sistemi, ilaç birimi bazında çalışmaktadır. Ancak ticari transferlerin taşıma birimleriyle yapılması, taşıma birimleri ve bu birimlerin içerdiği ilaç birimlerinin ilişkisini tutan bilgilerin, ilaç transferiyle birlikte paydaşlar arasında paylaşılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla; taşıma birimleriyle, bu birimlerin içerdiği diğer taşıma birimleri ve ilaç birimlerinin ilişkisini tutan XML dosyasının standardı belirlenmiş ve bu XML dosyalarının paydaşlar arasında güvenli bir şekilde transferini sağlamak üzere PTS uygulaması geliştirilmiştir.

PTS, paydaşlar arasında büyük miktarda ürün transferi söz konusu olduğunda, satışı yapılan ürünlerin bilgilerinin karşı paydaşa hiyerarşik bir yapıda gönderildiği sistemdir. Daha sonra bu bilgiler kullanılarak ürünler tek tek okutulmadan bir seferde mal alım bildiriminin yapılabilmesi mümkün olacaktır.

PTS, İTS’nin yetki sistemini kullanarak paydaşlar arasında transfer dosyalarının paylaştırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, taşıma birimlerinin hiyerarşik yapısını da barındırdığı için, paydaşların stok düzenleme ve takibi işlemlerine de katkıda bulunmaktadır.

PTS bildirimi yapılması İTS bildiriminin de yapılmış olduğu anlamını taşımaz. PTS sadece bilgi transferini sağlamaktadır. İTS bildirimleri için ilgili web servislerin (satış, mal alım, vb.) kullanılması gerekmektedir. PTS’nin amacı paydaşlara zaman kazandırmaktır.  Bir bağ veya koli içindeki ürünlerin tek tek okutulması paydaşa zaman kaybettireceği için üretici firma, ecza deposuna gönderdiği ürünlerin bilgisini PTS aracılığıyla belirlenen standartlarda gönderir. Ecza Deposu ise PTS aracılığıyla bu ürün bilgilerini çeker ve bu bilgileri kullanarak ister kendi geliştirdiği yazılımla ister dışarıdan edindiği stok yazılımlarıyla İTS’ye bildirimlerini yapar.

PTS, sektörün ihtiyacından dolayı ortaya çıkmış olup, bu ihtiyaçların karşılanması için geliştirilmiş yardımcı bir sistemdir. Ticareti gerçekleştirecek olan iki paydaş, kendi aralarında anlaşmaları halinde, PTS kullanmadan da İTS bildirimlerini yapabilirler. Ancak İTS’ye yapılması gereken tüm bildirimler paydaşların sorumluluğundadır. Faz 2 kapsamında bulunan bir ürünün üretimden tüketime tüm aşamalarda bildirimlerinin yapılması gerekmektedir. Gerekli bildirimlerin zamanında yapılmaması halinde sonraki süreçlerde satış, sarf gibi bildirimlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmamaktadır. Bir üretici, bir ecza deposuna çok büyük miktarda ürün gönderdiğinde, PTS ile bu ürün bilgilerini göndermemesi durumunda, ecza deposu ürünlerin İTS’ye alım bildirimlerini yapmakta aksaklıklar yaşayabilir. Bu aşamada yaşanan aksaklıklar sonucu ürünün mal alım ve satış bildirimlerinin yapılamaması durumunda da, ürünlerin gönderildiği eczanenin bu ürünleri satması mümkün olmayacaktır.

Bu kapsamda, paydaşların gerekli bildirimleri PTS kullanarak yapmaları büyük kolaylık sağlayacaktır.

PTS ile ilgili ayrıntılı bilgi için PTS Çalışma Prensipleri dokümanını inceleyebilirsiniz.

© 2013 TechN’arts. Tüm Hakları Saklıdır. TechN`arts: Teknoloji bir sanattır
Yasal Uyarı