Facebook Twitter Google Plus Linked In Youtube SlideShare Rss Feed

Terimler Sözlüğü

Sözcük Açıklama
Sarf
Sarf, ilacın biriminin hastaya verilmek üzere açılması işlemidir ve sarf edilen her ilaç İTS’ye bildirilmelidir. Hastaneler ve ilaç sarf eden merkezler kullandıkları ilaçlar için İTS’ye sarf bildirimi yapmakla mükelleftir....
SN
SN (Serial Number) - Seri Numarası: Üreticiler tarafından, her birim ilaç için ürün bazında tekil olarak belirlenen kayıt numarasıdır.
Sorgu
Ürünlerin belli özellikleri girilerek veritabanından çağrılması ve gözden geçirilmesi işlemine sorgu adı verilir.
SSCC
SSCC (Serial Shipping Container Code – Taşıma Birimi Numarası), GS1 tarafından taşıma ambalajları için tasarlanmış ve kuralları belirlenmiş bir kod sistemidir. Taşıma birimlerinin tek olarak tanımlanmasında kullanılmakla birlikte, taşıma birimleri...
Takip ve İzleme
Literatürde takip ve izleme olarak tanımlanan yapı, dağıtım ve lojistik işlemlerinde ürünlerin geçmiş/güncel durumlarının ve lokasyon (yer) bilgilerinin ürünlerin her hareketinde izlenmesi ve takip edilmesi işlemidir. İTS, bu yapının ilaç sektörün...
Taşıma Birimi
Tedarik Zinciri içerisinde ticari ürünün taşınması ve/veya depolanması amacıyla kullanılan kaplar ya da paketleme birimlerine taşıma birimleri denir. Koli, kasa, palet, varil, çuval, torba vb. kullanılarak oluşturulan taşıma birimlerinin içerisind...
Tekilleştirme
İlaçların üretildiği andan itibaren, tüketilinceye kadar geçen sürede gerçekleşen hareketlerinin izlenebilmesi ve takip edilebilmesi için her ilacı birim olarak tanımlama işlemine tekilleştirme (serialization) adı verilir. Tekilleştirme, ilaç saht...
TİTCK
Sağlık Bakanlığı politika ve hedeflerine uygun olarak ilaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, tıbbî cihazlar, vücut dışı tıbbî tanı cihazları, geleneksel bitkisel t...
Ürün
İlacın her bir tekil birimidir. İTS tarafından takip edilen tekilleştirilmiş ilaç birimini tanımlar.
Web Servisi
Farklı sistemler arası iletişimi, etkileşimi ve uyumu sağlayan, web ortamında yayınlanabilen, aranıp bulunabilen ve çağrılarak erişilebilen yazılım araçlarına web servisi denir. Web servisleri farklı platformlarda geliştirilmiş sistemler arasında ...
© 2013 TechN’arts. Tüm Hakları Saklıdır. TechN`arts: Teknoloji bir sanattır
Yasal Uyarı