Facebook Twitter Google Plus Linked In Youtube SlideShare Rss Feed

Terimler Sözlüğü

Sözcük Açıklama
XD
XD (Expiration Date) - Son Kullanma Tarihi: Ürünün güvenli olarak kullanılabileceği son kullanım tarihidir.
XML
Genişletilebilir işaretleme dili, kısaca XML, hem insanlar hem de bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan, W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sis...
© 2013 TechN’arts. Tüm Hakları Saklıdır. TechN`arts: Teknoloji bir sanattır
Yasal Uyarı