Facebook Twitter Google Plus Linked In Youtube SlideShare Rss Feed

Terimler Sözlüğü

Sözcük Açıklama
Bağ
Bağ, sektörde kullanılan adıyla shrink, polimer plastik filmden üretilen bir ambalaj malzemesi ile, ürünlerin iki veya daha fazlasını bir arada tutmak için kullanılan ambalajlama şeklidir. Shrink ambalaj, ısı uygulandığında sardığı malzeme etrafın...
Bildirim
Gönderici tarafından yapılan veri aktarımına bildirim denir. Ürünlerin üretimden tüketime kadar gerçekleşen tüm hareket bilgilerinin paydaşlar tarafından İTS’ye aktarılması işlemidir. İTS paydaşlarının ürünlere ait gerekli bildirimleri yapmaları z...
BN
BN (Batch Number) - Parti Numarası: Üretimde, bir partinin diğer partilerden ayırt edilmesi için kullanılan kayıt numarasıdır.
© 2013 TechN’arts. Tüm Hakları Saklıdır. TechN`arts: Teknoloji bir sanattır
Yasal Uyarı