Facebook Twitter Google Plus Linked In Youtube SlideShare Rss Feed

Terimler Sözlüğü

Sözcük Açıklama
Takip ve İzleme
Literatürde takip ve izleme olarak tanımlanan yapı, dağıtım ve lojistik işlemlerinde ürünlerin geçmiş/güncel durumlarının ve lokasyon (yer) bilgilerinin ürünlerin her hareketinde izlenmesi ve takip edilmesi işlemidir. İTS, bu yapının ilaç sektörün...
Taşıma Birimi
Tedarik Zinciri içerisinde ticari ürünün taşınması ve/veya depolanması amacıyla kullanılan kaplar ya da paketleme birimlerine taşıma birimleri denir. Koli, kasa, palet, varil, çuval, torba vb. kullanılarak oluşturulan taşıma birimlerinin içerisind...
Tekilleştirme
İlaçların üretildiği andan itibaren, tüketilinceye kadar geçen sürede gerçekleşen hareketlerinin izlenebilmesi ve takip edilebilmesi için her ilacı birim olarak tanımlama işlemine tekilleştirme (serialization) adı verilir. Tekilleştirme, ilaç saht...
TİTCK
Sağlık Bakanlığı politika ve hedeflerine uygun olarak ilaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, tıbbî cihazlar, vücut dışı tıbbî tanı cihazları, geleneksel bitkisel t...
© 2013 TechN’arts. Tüm Hakları Saklıdır. TechN`arts: Teknoloji bir sanattır
Yasal Uyarı